Dane/vrátenie daní

Riziko dvojitého zdanenia

 

pexels-photo-259249Zákony o daniach sa neustále menia, preto robia vrásky na čele nie jednému z nás. Platenie daní je však povinnosťou každého daňovníka, preto si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Čítať ďalej...

Dane a povinnosti opatrovateľky

dane a povinnosti opatrovatelky 17.6.2013Opatrovateľky pracujúce v Rakúsku na živnosť majú tieto základné povinnosti:

1) Ročné zúčtovanie príjmu
Po ukončení účtovného roka (v našom prípade je to kalendárny rok) si musí každá opatrovateľka pracujúca na živnosť urobiť zúčtovanie svojho celoročného príjmu. Vykonáva sa to systémom jednoduchého účtovníctva, Toto zúčtovanie príjmu predkladáte kontrolným orgánom v prípade kontroly.

2) Podanie daňového priznania na Slovensku (povinné)
Väčšina opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku má trvalé bydlisko na Slovensku, čiže stredisko ich životných záujmov je nielen v Rakúsku, ale aj tu, z čoho im vyplývajú isté povinnosti. Ak ich zdaniteľné príjmy z celosvetových zdrojov presiahli v kalendárnom roku 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, sú povinné podať daňové priznanie na Slovensku (za rok 2011 to bola suma 1 779,65 €).

Čítať ďalej...

Vznik daňovej povinnosti a daňové priznanie

danove priznanie 29.05.0013Príjmy opatrovateľov sa zaraďujú medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb).Miesto, kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť sa považuje za sídlo prevádzky. Spravidla je to u pacienta, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom) . Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11 000 € a pri obmedzenej daňovej povinnosti je to len 2 000 €. Pri prekročení tejto hranice vzniká automaticky povinnosť podania daňového priznania z dani z príjmu a povinnosť odviesť daň. Termín na podanie daňového priznania v Rakúsku je 30. apríl v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli dosiahnuté príjmy.

Čítať ďalej...

Spôsob zisťovania príjmu (Einnahmen - Ausgaben - Rechnung)

zistovnaie prijmu 17.6.2013

Každý podnikateľ si musí viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých a stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, teda súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok (v našom prípade kalendárny rok). Tento súhrn príjmov a výdavkov je potrebné predložiť v prípade kontroly z finančného úradu.

Čítať ďalej...

Finančný úrad (Finanzamt) a príslušnosť

finanzamt 17.6.2013
Po ohlásení živnosti je každá opatrovateľka povinná ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade do jedného mesiaca. Stačí neformálne prihlásenie, buď písomnou alebo ústnou formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý zvyčajne dostanete už pri založení živnosti. Pre fyzické osoby sa používa dotazník Verf 24na vytlačenie, na vyplnenie v PC (dotazník Verf 24 si môžete pozrieť aj v slovenčine, vypĺňa sa však nemecký dotazník).

Čítať ďalej...

720

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu