Dane/vrátenie daní

Vznik daňovej povinnosti a daňové priznanie

 

Podať daňové priznanie je povinná každá osoba s neobmedzenou, ale aj s obmedzenou daňovou povinnosťou, a to ak:

  • je na podanie vyzvaná príslušným finančným úradom (čiže ak poštou dostane výzvu alebo daňové formuláre)
  • dosahuje príjmy, ktoré automaticky podliehajú zdaneniu
  • dosahuje čistý príjem vyšší ako 11 000 € pri neobmedzenej daňovej povinnosti
  • súbežne dosahuje príjmy zo závislej i nezávislej činnosti
  • dosahuje príjmy zo závislej činnosti a iné príjmy vyššie ako 730 € a ak je celkový príjem vyšší ako 12 000 €
  • už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo

* Podať daňové priznanie v Rakúsku je dôležité aj z toho dôvodu, aby ste si mohli uplatniť daňové bonusy.

 

Výška dane v Rakúsku sa určuje podľa výšky príjmov (progresívna daň):

  • príjem do výšky 11 000 € - oslobodený od dane, nezdaňuje sa
  • príjem od 11 000 do 25 000 € podlieha 36,50 % dani
  • príjem od 25 000 do 60 000 € podlieha 43,214 % dani
  • príjem nad 60 000 € podlieha 50 % dani

* Pretože v Rakúsku pracuje relatívne veľa opatrovateliek zo Slovenska a otázka daní a daňového priznania je často diskutovaná, vydalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vo februári 2009 Usmernenie ohľadom zdaňovania príjmu opatrovateliek na živnosť pôsobiacich v Rakúsku.

 

 

Zdroj: opatrovanie-rakusko.sk

5670

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu