Odvody a poistenie

Odvody do SVA

odovody do SVA 17.6.2013Pre výpočet odvodov do SVA je rozhodujúci vymeriavací základ, ktorý môže byť predbežný alebo definitívny.


Predbežný vymeriavací základ

Keďže u nových prevádzkovateľov živnosti ešte nie je známa výška ich príjmu, z ktorého sa vypočítavajú odvody, bola stanovená minimálna výška vymeriavacieho základu. Z tejto sumy sa odvody vypočítavajú prvé 3 roky. Po 3 rokoch sa vymeriavací základ zvyšuje pre odvody do penzijného fondu a taktiež pre zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie SZČO. Výška poistného na úrazové poistenie sa počas celého poistného obdobia nemení.

Čítať ďalej...

Poistenie

poistenie 17.6.2013Opatrovateľky pracujúce v Rakúsku ako samostatne zárobkovo činné osoby sú v Rakúsku zaradené do povinného sociálneho poistenia a sú povinné odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia, ktorým je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft SVA).

Čítať ďalej...

Penzijné poistenie

dochodkove poistenie 17.6.2013Nárok na dôchodok vzniká v každej krajine, na ktorú sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie alebo v krajine, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, a to už po jednom odpracovanom roku, v ktorom boli odvádzané aj dávky sociálneho poistenia. Pokiaľ bola táto doba kratšia ako jeden rok, nárok na dôchodok nevzniká a obdobie, počas ktorého sa odvádzalo poistenie, sa pripočítava ku poistnému obdobiu v krajine, kde bude žiadateľ žiadať o dôchodok. Ak nárok na dôchodok vznikne, každý štát bude následne vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov.

* Pri určovaní nároku na dôchodok nie je podmienkou, aby mal žiadateľ trvalé bydlisko v krajine, v ktorej žiada o dôchodok. Nevyžaduje sa ani štátna príslušnosť. Stačí, aby žiadateľ o dôchodok splnil podmienky, ktoré platia pre všetkých rovnako.

Čítať ďalej...

Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

poistenie szco 17.6.2013

Od 1. januára 2008 sú živnostníci zdravotne poistení podľa zákona GSVG povinní na základe zákona o podnikovom dôchodkovom zabezpečení pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb BMSVG platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.

Čítať ďalej...

Nemocenské poistenie

nemocenske poistenie 17.6.2013Nemocenské poistenie, v Nemecku nazývané Zusatzversicherung in der Krankenversicherung (doplnkové pripoistenie v prípade choroby), je určené pre všetky zárobkovo činné osoby, ktoré sú zaradené v systéme zdravotného poistenia podľa GSVG alebo FSVG, nie však pre osoby staršie ako 60 rokov.

Poistenie nadobúda účinnosť ku prvému dňu nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti do SVA. Žiadosť na vyplnenie v PC nájdete tu.

* V prípade pozastavenia alebo zrušenia živnosti končí aj povinné sociálne poistenie a aj pripoistenie. Ak je živnosť znova aktivovaná, je potrebné nanovo padať žiadosť o pripoistenie.

Čítať ďalej...

810

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu