Dane/vrátenie daní

Spôsob zisťovania príjmu (Einnahmen - Ausgaben - Rechnung)

 

K príjmom každej opatrovateľky patrí :

  • honorár za poskytované služby - Taggeld
  • náhrada cestovného – Reisegeld
  • vecné príjmy (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug
  • prípadne náhrada za úhradu sociálneho poistenia - Sozialversicherung

 

K výdavkom opatrovateľky je možné zarátať:

  • skutočne vynaložené výdavky, ktoré úzko súvisia s vykonávanou činnosťou opatrovateľky, prípadne výdavky paušálom (12% - Basispauschalierung)
  • odvody na sociálne poistenie, prípadne iné pripoistenia

* Ak použijete odpočet skutočných výdavkov (ak sú vyššie ako paušál) po predchádzajúcom uplatnení si výdavkov paušálom, je možné znova sa vrátiť ku paušálu až po uplynutí 5 rokov. Preto je potrebné poriadne zvážiť, či sa oplatí uplatniť si skutočné výdavky kvôli jednému roku, ak si podnikateľ nie je istý, či bude mať skutočné vynaložené výdavky vyššie aj v nasledujúcich rokoch.

* Pri výdavkoch opatrovateľa je vhodnejšie vzhľadom na obmedzené možnosti skutočných výdavkov využívať paušál, ktorý je aj často vyšší ako skutočné výdavky.

* Pri odpisoch systémom skutočných výdavkov si musí podnikateľ viesť presnú evidenciu výdavkov, pretože daňová kontrola je v tomto prípade podstatne dôkladnejšia. Uplatnené skutočné výdavky musia byť vynaložené v súlade s podnikateľskou činnosťou.

 

 

Zdroj: opatrovanie-rakusko.sk

5660

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu