Prídavky/materská

Kto môže poberať rodinné prídavky a na koho?

rodinne pridavky17.6.2013Osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi, vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí majú nárok na rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi členského štátu príslušného pre jeho dôchodok.

* Nárok na rodinné prídavky vzniká v Rakúsku vtedy, ak sa na jeho území zdržiavate právoplatne a je strediskom vašich životných záujmov.

* Rodinné prídavky sa nepovažujú za príjem dieťaťa, nepodliehajú zdaneniu a nie sú súčasťou vymeriavacích základov pre žiadne verejno-právne poplatky alebo poistenia.

Čítať ďalej...

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov

vybavovanie rod.pridavkov 17.6.2013

 

Rozvedené matky s deťmi (samoživiteľky)

Ak si rozvedené matky s deťmi (samoživiteľky) otvoria živnosť v Rakúsku, mali by to čo najskôr nahlásiť na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Ten vyplácanie rodinných prídavkov na Slovensku pozastaví a slovenské matky tak budú musieť o rodinné prídavky požiadať v Rakúsku.

Čítať ďalej...

Nárok na rodinné prídavky vo viacerých členských štátoch

pridavky z viacerych krajin 17.6. 2013

 

V prípade, ak Vám nárok na rodinné dávky vznikne v dvoch alebo viacerých členských štátoch, určuje sa poradie prednosti štátov, teda to, v akom rozsahu bude ten ktorý štát rodinné dávky vyplácať.

Čítať ďalej...

Daňový bonus na dieťa (Kinderabsetzbetrag)

danovy bonus 17.6.2013

 

Spolu s rodinnými prídavkami sa vypláca aj daňový bonus, o ktorý však nie je potrebné žiadať. Vypláca sa automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov ako negatívna daň. Od roku 2009 je výška tohto bonusu 58,40 € mesačne na každé dieťa.

 

 

Zdroje: www.ec.europa.eu, www.eures.sk, www.opatrovanie-rakusko.sk

Príplatok pre viacdetné rodiny (Mehrkindzuschlag)

viacdetne rodiny 17.6.2013Nárok na priznanie tohto príplatku závisí od nároku na rodinné prídavky a od výšky príjmu dosiahnutého v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok. Od 1. 1. 2011 je výška príplatku 20 € mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa, na ktoré sú priznané rodinné prídavky.

* Aby však bol tento príplatok priznaný, spoločný príjem oboch rodičov alebo partnerov nesmie presiahnuť sumu 55 000 €, pričom príjem manžela alebo partnera sa berie do úvahy len v prípade, ak zdieľajú spoločnú domácnosť dlhšie ako 6 mesiacov v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok.

Čítať ďalej...

710

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu