Svet opatrovateliek

24 hodín

V Rakúsku je asi 40 000 žien zo zahraničia, ktoré sa po celý deň starajú o starých ľudí. Zatiaľ, čo polovica z nich je tu legálne, druhá polovica opatruje bez právnej ochrany. Následky: Mizerné pracovné podmienky, málo súkromia a strata profesionálneho či osobného záujmu.

Čítať ďalej...

Poďte si pokecať! ... V Dobrej diskusii

dobra diskusiaJednou z najobľúbenejších sekcií nášho portálu Opatrovatelky.com je bez pochýb diskusia. Stále v nej získavate potrebné informácie, rady, odpovede na svoje otázky. Možnosť konverzovať s ostatnými opatrovateľkami - s ľuďmi, ktorí sa venujú rovnakej profesii – má viacero plusov. Asi najmarkantnejším z nich je empatia – pochopenie a porozumenie, ktoré Vám dajú len ľudia venujúci sa tomu istému či podobnému druhu zamestnania.

Čítať ďalej...

Komunikácia v práci opatrovateľa


latino seniors blogpost

Komunikácia je jedným zo základných sociálno-psychologických procesov,  počas ktorého si odovzdávame významy v priamom a nepriamom kontakte. V rámci opatrovateľskej práce ide o veľmi dôležitý aspekt, pretože vhodnou komunikáciou zabezpečuje opatrovateľ svojmu klientovi príjemné prostredie plné dôvery.

V rámci komunikácie opatrovateľa hovoríme o verbálnej a neverbálnej komunikácii. Neexistuje však medzi nimi ostrá hranica. Jediný rozdiel je ten, že verbálna komunikácia je úmyselná a neverbálna komunikácia neúmyselná.

Čítať ďalej...

Predpoklady dobrého opatrovateľa

484417574obr5

Jedným z najdôležitejších predpokladov dobrého opatrovateľa je výborná fyzická a psychická kondícia. Prejavuje sa schopnosťou striedať prácu s odpočinkom, držať sa zdravého životného štýlu a byť pozitívne naladený.

Opatrovateľ by mal byť odolný voči stresu a vedieť sa realizovať. Len to ho urobí prospešným vo svojom povolaní. Vytvoriť si vzťah k povolaniu je podmienené viacerými faktormi, ako je napríklad vnímanie povolania ako poslania, zámer konať v prospech klienta a vykonávať profesiu na základe vlastného presvedčenia, a nie pod vplyvom vonkajších faktorov.

Čítať ďalej...

580

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu