Na stiahnutie

Dokumenty a formuláre na stiahnutie

OPATROVATEĽSTVO

# Formuláre  
1 alt Hausbetreuungsgesetz Zákon o domácej opatere Stiahnuť
2 alt Gewerbeordnung Živnostenský zákon Stiahnuť
3 alt Gesundheit und Krankenpflegegesetz Zákon o zdravotníckej starostlivosti a ošetrovaní chorých Stiahnuť
4 alt Ärtzgesetz Zákon o lekároch Stiahnuť
5 alt Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz Zákon o pomocných silách a zamestnancoch v domácnostiach

Stiahnuť

6 alt Werkvertrag über Leistungen in der Personenbetreuung Zmluva o poskytovaní opatery (opatrovateľská zmluva) - vzor

Stiahnuť

 

POBYT

# Formuláre  
1 Meldezettel Prihlásenie na pobyt Stiahnuť

 

 

ŽIVNOSŤ/ZAMESTNANEC

# Formuláre  
1 alt Neformálne oznámenie o podnikateľskej činnosti FÚ vzor Stiahnuť
2 alt Verf 24 - dotazník k ohláseniu živnosti na vyplnenie v PC Stiahnuť
3 alt Verf 24 - dotazník k ohláseniu živnosti na vytlačenie Stiahnuť
4 alt Verf 24 - dotazník k ohláseniu živnosti v slovenčine Stiahnuť
5 alt Standortverlegung Formular Formulár na preloženie živnosti Stiahnuť
6 alt Ruhend wiederbetrieb meldung Formulár na pozastavenie a obnovenie živnosti Stiahnuť
7 alt Ruhend wiederbetrieb meldung Formulár na pozastavenie a obnovenie živnosti s odôvodnením (pri spätnom pozastavení živnosti o viac ako 3 týždne) Stiahnuť
8 alt Anzeige der Zurucklegung des Gewerbes Formulár na zrušenie živnosti Stiahnuť
9 alt Verf 25 - Aufgabe einer gewerblichen Tätigkeit Oznámenie o ukončení živnosti pre FÚ Stiahnuť

 

 

ODVODY A POISTENIE

# Formuláre  
1 alt Antrag auf Zusatzversicherung in der Krankensversicherung Žiadosť o pripoistenie v prípade choroby Stiahnuť
2 alt Krankenmeldung - Potvrdenie o chorobe v nemčine - na vyplnenie v PC Stiahnuť
3 alt Krankenmeldung - Potvrdenie o chorobe v slovenčine Stiahnuť
4 alt Antrag auf Kostenvergütung Žiadosť o preplatenie zaplatenej sumy za ošetrenie Stiahnuť
5 alt Antrag auf Ausstellung des Formulares E 106 Žiadosť o vystavenie formulára E 106 Stiahnuť
6 alt Meldeblatt für anspruchsberechtigte Angehörige Žiadosť o pripoistenie rodinných príslušníkov Stiahnuť

 

 

PRÍDAVKY/MATERSKÁ

# Formuláre  
1 alt Antrag auf Wochengeld Žiadosť o dávky v materstve Stiahnuť
2 alt Beih3 - Familienbeihlife für behinderte Kinder - Žiadosť o príplatok pre postihnuté dieťa na vyplnenie v PC Stiahnuť
3 alt Beih3 - Familienbeihlife für behinderte Kinder - Žiadosť o príplatok pre postihnuté dieťa na vytlačenie Stiahnuť
4 alt E 407 - Potvrdenie od lekára v nemčine Stiahnuť
5 alt E 407 - Potvrdenie od lekára v slovenčine Stiahnuť
6 alt

Beih 1 - Antrag-Familienbeihilfe - Žiadosť o priznanie rodinných prídavkov

 na vplnenie v PC Stiahnuť
7 alt Beih 1 - Antrag-Familienbeihilfe - Žiadosť o priznanie rodinných prídavkov na vytlačenie Stiahnuť
8 alt E 411 v slovenčine Stiahnuť
9 alt E 411 v nemčine - na vyplnenie v PC Stiahnuť
10 alt E 411 v nemčine - na vytlačenie Stiahnuť
11 alt E 401 v nemčine - na vyplnenie v PC Stiahnuť
12 alt E 401 v nemčine - na vytlačenie Stiahnuť
13 alt E 401 v slovenčine Stiahnuť
14 alt E 402 v nemčine Stiahnuť
15 alt Beih 38 - Žiadosť o dorovnanie dávok na vyplnenie v PC Stiahnuť
16 alt Beih 38 - Žiadosť o dorovnanie dávok na vytlačenie Stiahnuť
17 alt Antrag auf Kinderbetreuungsgeld Žiadosť o rodičovský príspevok Stiahnuť
18 alt Antrag auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld Žiadosť o príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku Stiahnuť

 

 

DANE

# Formuláre  
1 alt Usmernenie k problematike zdaňovania príjmov pre opatrovateľky pracujúce na živnosť v Rakúsku Stiahnuť
3630

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu