Dane/vrátenie daní

Daňový bonus v Rakúsku a na Slovensku

danovy bonus AT a SK 17.6.2013Každý zamestnanec v Rakúsku, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy. Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa (Kinderabsetzbetrag). Od roku 2009 je výška bonusu 58,40 € na mesiac na každé dieťa. O tento daňový bonus nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).

Okrem toho si môžu samoživitelia rodín (Alleinverdiener) a samoživitelia detí (Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. V prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti sa tieto bonusy vyplácajú ako negatívna daň.

Čítať ďalej...

Vrátenie daní

vratenie dani 17.6.2013

Vrátenie dane je v podstate podanie daňového priznania zo závislého pomeru (pre zamestnancov), ktoré je možné podať v Rakúsku spätne do piatich rokov. Slúži na vyplatenie daňových preplatkov, ktoré vzniknú po podaní daňového priznania, pričom ich výška závisí od dĺžky vykonávanej práce v danom kalendárnom roku, výšky príjmu a výšky dane, odvedenej zamestnávateľom finančnému úradu.

Čítať ďalej...

720

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu