Dane/vrátenie daní

Riziko dvojitého zdanenia

 

 

Zákony o daniach sa neustále menia, preto robia vrásky na čele nie jednému z nás. Platenie daní je však povinnosťou každého daňovníka, preto si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Mnoho občanov Slovenskej republiky cestuje na turnusy za prácou napríklad do Švajčiarska či Anglicka pritom trvalý pobyt majú na Slovensku. Ak ste aj vy jedným z tzv. cezhraničných pracovníkov, v takomto prípade vám môže hroziť dvojité zdanenie.

V zásade platí, že daňová povinnosť vám vzniká v štáte, v ktorom žijete (máte trvalý pobyt). Dvojité zdanenie je závislé od vnútroštátnych zmlúv a právnych predpisov o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených medzi dvoma krajinami. V závislosti od týchto zmlúv je možné, že budete musieť platiť dane krajine, v ktorej pracujete ako aj v krajine vášho trvalého pobytu.

Pýtate sa, ktorá krajina vás môže zdaniť? Vo všeobecnosti to môže byť akákoľvek krajina, v ktorej ste daňovým rezidentom (čiže sa v krajine zdržiavate viac ako 6 mesiacov). Zdanené môžu byť príjmy zo závislej činnosti a podnikania (napr. mzdy, dôchodky).

Ak ste považovaný za daňového rezidenta inej krajiny, než tej v ktorej máte trvalý pobyt, nemusíte sa báť. Podľa pravidiel EÚ by ste mali mať rovnaké daňové  povinnosti a práva ako občania daného štátu.

Pokiaľ vám hrozí dvojité zdanenie, prípadne máte akékoľvek nejasnosti obráťte sa na daňový úrad v krajine trvalého pobytu alebo v krajine, v ktorej vykonávate zárobkovú činnosť a uistite sa, že váš príjem sa nezdaní dvakrát

 

pexels-photo-259249

 

Zdroj:http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_sk.htm?expandable=1,

  http://rakuskopraca.sk/dvojite-zdanenie/

Zdroj obrázka: pexels.com 

Autor: Ingrid Oravcová

 

 

 

 

 

 

 

82910

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu