Dane/vrátenie daní

Daňový bonus v Rakúsku a na Slovensku

 

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov rodín (Alleinverdiener):

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494 € ročne
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669 € ročne
  • bonus s príplatkom na tri deti: 889 € ročne
  • na každé ďalšie dieťa + 220 €

* Daňový bonus pre samoživiteľov je určený pre rodiny, v ktorých je partner/ka, resp. manžel/manželka nezamestnaný/á, prípadne pre rodiny, ktorých príjem neprekročil sumu 6 000 € za kalendárny rok.

 

Výška daňového bonusu pre samoživiteľov detí (Alleinerzieher):

  • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494 €
  • bonus s príplatkom na dve deti: 669 €
  • bonus s príplatkom na tri deti: 889 €
  • bonus s príplatkom na štyri deti: 1 109 €
  • na každé ďalšie dieťa + 220 €

* Daňový bonus pre samoživiteľov detí je určený pre osamotených rodičov a vyživovateľov detí (slobodné a rozvedené matky, otcovia a vdovy).

Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť ešte zníženie základu dane, a to o sumu vo výške 220 € na každé dieťa - Kinderfreibetrag, na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky min. za 7 mesiacov v kalendárnom roku (táto podmienky platí aj pre uplatnenie si nároku na prvé dva bonusy).

 

Daňový bonus na Slovensku

Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus. Nárok naň majú daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Jeho výška je 20,51 € mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti (ročne 243,18 €).

* O daňové bonusy je možné požiadať aj spätne.

 

 

Zdroj: opatrovanie-rakusko.sk

5640

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu