Začnite svoju kariéru cez projekt RE-PAS!

repas

Ak ste nezamestnaný môžete sa prostredníctvom RE-PASU re-kvalifikovať úplne zadarmo.

Všetci uchádzači o zamestnanie evidovaný na Úrade práce majú teraz výnimočnú šancu získať zamestnanie tak, že sa rekvalifikujú alebo získajú kvalifikáciu v novom odbore.

Čo pre to urobiť?

Ak chcete absolvovať re-kvalifikačný kurz, ktorý Vám preplatí v plnej výške ÚPSVaR cez projekt RE-PAS:

 • Vyberte si konkrétny kurz u poskytovateľa vzdelávacích kurzov (oslovte vzdelávaciu inštitúciu).
 • Vyplňte príslušné tlačivá (žiadosť) na svojom Úrade práce min. 2 týždne pred plánovaným začiatkom kurzu.

Prečo túto možnosť využiť?

 • Máte jedinečnú príležitosť získať či rozšíriť si kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovať, t.j. zmeniť svoje profesijné zameranie.
 • Rekvalifikačný kurz si vyberáte podľa vlastných požiadaviek.
 • ÚPSVaR kurzy preplácajú v plnej výške - za svoj kurz teda nezaplatíte ani cent.

Aký je postup?

 • Vyberiete si konkrétny kurz podľa vlastného uváženia z ponuky poskytovateľa vzdelávacích kurzov.
 • Na svojom ÚPSVaR podáte požiadavku na rekvalifikáciu (min. 2 týždne pred začiatkom kurzu):
 1. Vyplníte Požiadavku uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu a Čestné vyhlásenie.
 2. Na Vašu žiadosť vyplní poskytovateľ rekvalifikácie (kurzu) Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.
 3. Na Vašu žiadosť vyplní Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru potenciálny zamestnávateľ iba v prípade, že ste dostali prísľub na prijatie do pracovného pomeru .
 • Po vyplnení tlačív ÚPSVaR Vašu požiadavku o rekvalifikáciu zhodnotí a na základe účelnosti Vašej požiadavky vydá rozhodnutie. Ak Vašu požiadavku schváli, vydá Vám dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu - tzv. REPAS.

Užitočné rady

 • Ak sa rozhodnete re-kvalifikovať urobte tak čím skôr, možnosť získať REPAS je totiž časovo obmedzená.
 • Dajte si pozor na doručenie všetkých dokladov na ÚPSVaR v stanovenom termíne (počas re-kvalifikačného kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie)
 • Vyberte si kvalitný akreditovaný kurz a oslovte osvedčeného poskytovateľa vzdelávania.
 • Viac informácií o možnosti preplatení kurzov nájdete aj na www.vavakademy.sk - osvedčeného poskytovateľa akreditovaných rekvalifikačných kurzov (v prípade potreby a ďalších informácií môžete kontaktovať RE-PAS linku 0948 99 66 39).

Stiahnite si potrebné tlačivá

pdf o projekte RE-PAS
pdf požiadavka na rekvalifikáciu
pdf základné informácie pre uchádzača o zamestnanie
pdf čestné vyhlásenie

50460

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu