SZČO s odloženým daňovým priznaním sa musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2012, ktoré v súčasnosti neplatia povinné sociálne odvody a ich hrubý príjem za minulý rok presiahol 4 716 eur, majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, k 1. októbru 2013 im vzniká povinné poistenie a do ôsmich dní, teda najneskôr 9. októbra 2013, sa musia prihlásiť v Sociálnej poisťovni (SP). SZČO sa prihlasujú prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Túto prihlášku je možné doručiť do poisťovne aj poštou.

 

SZČO sa určí nový vymeriavací základ podľa základu dane z minulého roka

Tie SZČO s odloženým daňovým priznaním, ktoré sú už v súčasnosti povinne dôchodkovo a nemocensky poistené, platia poistné z vymeriavacieho základu určeného na základe daňového priznania z roku 2011 až do 30. septembra tohto roka. Za obdobie od 1. októbra tohto roka sa im určí nový vymeriavací základ podľa čiastkového základu dane za minulý rok. Vymeriavací základ sa pritom vypočíta tak, že sa čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné zdravotné a sociálne poistenie vydelí koeficientom 1,9 a počtom mesiacov podnikania v roku 2012. Z určeného vymeriavacieho základu platí SZČO 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity. Z nového vymeriavacieho základu po prvý raz zaplatí SZČO poistné za október, a to najneskôr do 8. novembra 2013.

Ako upozorňuje hovorca poisťovne, SZČO majú pri platení uviesť správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo fyzickej alebo právnickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie, ktoré prideľuje poisťovňa. Špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému patrí platba. Za október 2013 je v tvare 102013. Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom, špecifický symbol uvedie v tvare 88.

Zdroj: Podnikam.SK

 

7110

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu