Základy kliniky chorôb

Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda má niekoľko názvov, hádam najznámejší je mŕtvica. K mŕtvici dochádza, keď sa preruší tok krvi do niektorej časti mozgu. Mozog je najdôležitejší orgán v tele a ak nastane situácia, že do neho nebude pretekať dostatočné množstvo krvi (čo znamená nízky prísun kyslíka) po niekoľkých minútach začnú odumierať mozgové bunky. Ak sa prívod krvi a kyslíka rýchlo neobnoví, môžu nastať vážne trvalé následky až smrť. Najdôležitejšie pri liečení mŕtvice je rýchla pomoc postihnutému. Čím sa čas pomoci predĺži, tým budú jej následky väčšie a zotavovanie ťažšie. Medzi bežné dôsledky mŕtvice patria: poruchy reči, paralýza končatín, rozmazané videnie, problémy s orientáciou či zabúdanie.

Príznaky

Cievna mozgová príhoda sa vyskytuje náhle, preto ak poznáme jej príznaky postihnutému môžeme rýchlo a hlavne efektívne pomôcť. Prvým prejavom je často neznesiteľná bolesť hlavy, po ktorej nasleduje porucha reči, vracania a dysfágia (ťažkosti s prehĺtaním). Medzi ďalšie časté príznaky patrí paralýza a necitlivosť tváre.

Základy podania prvej pomoci

Ak spozorujete, že váš blízky či pacient dostal mŕtvicu je potrebné ihneď kontaktovať záchrannú službu. Rovnako dôležité, ak to bude možné, je zapamätanie si času, kedy došlo k prvým príznakom mŕtvice. Záchrannú službu tiež nezabudnite oboznámiť so zoznamom liekov, ktoré daná osoba používa.

S postihnutou osobou sa rozprávajte, v prípade potreby uvoľnite tesné oblečenie a odstráňte zubné protézy. Keďže môže dôjsť k ťažkostiam s prehĺtaním, nenechávajte postihnutému piť ani jesť.

V prípade zvracania alebo bezvedomia, postihnutú osobu umiestnite do stabilizovanej bočnej polohy a opakovane kontrolujte pulz a dýchanie. Ak osoba nedýcha, je potrebné osobu preložiť na chrbát a okamžite začať s resuscitáciou. 

Starostlivosť

Starostlivosť o pacienta po cievnej mozgovej príhode záleží už od spomínanej rýchlej pomoci. Najdôležitejšie je tiež vyriešiť otázku, prečo bola cievna mozgová príhoda spôsobená, čím sa zároveň určí, o ktorý druh mŕtvice ide. V zásade poznáme dva typy a to ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo hemoragickú mŕtvicu, čiže cerebrálne krvácanie. Určenie presnej príčiny je dôležité aj preto, aby sa cievna mozgová príhoda neopakovala.

Liečba, terapia a rehabilitácia mŕtvice je závislá výhradne od určenia príčiny a miesta poškodenia mozgu. Na to, aby sa pacient vrátil po mŕtvici do „normálneho života“ je potrebná rehabilitácia, pri ktorej sa často musí naučiť znova hovoriť či chodiť. Úspešnosť rehabilitácie je závislá od včasného liečenia (počas prvých dvoch - troch hodín po mŕtvici). Potom nasleduje zvyčajne dlhodobá liečba liekmi.

pexels-photo-671557

Pri rýchlom rozpoznaní a pomoci môže mať cievna mozgová príhoda ľahšie následky, ak sa však čas predĺži nezanedbajte prácu s pacientom, ktorému pomôžete trpezlivým prístupom a povzbudzovaním. Tiež je potrebné sa s pacientom veľa rozprávať (aj keď pacient môže mať poruchu reči, myseľ nemusí utrpieť rovnako). Dôležitý je i pohyb, pretože len neúnavnou praxou sa môžu obnoviť stratené schopnosti. Požiadavky na opatrovateľov sú vysoké a je dôležité, aby spolupracovali aj členovia rodiny, pretože takáto spolupráca v starostlivom prístupe môže lepšie duševne, ako aj fyzicky podporiť pacienta. 

Zdroj obrázka: pexels.com

Zdroj: www.pflege.de

Autor: Ingrid Oravcová

 

 

 

 

83110

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu