Správy zo Slovenska

Dobrovoľne poistený v zahraničí nemôže mať dobrovoľné poistenie v SR

Výnimkou je dobrovoľné dôchodkové poistenie, na ktoré sa môžu fyzické osoby prihlásiť na Slovensku aj v prípade, ak im súbežne vznikne povinné poistenie na území iného členského štátu EÚ. Podmienkou je, aby táto osoba v minulosti už podliehala slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Ak sa dobrovoľne poistená osoba pred odchodom do zahraničia, kde jej vznikne povinné poistenie, z dobrovoľného nemocenského poistenia a z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti neodhlási, zaplatené poistné nebude mať v budúcnosti žiadny vplyv na výšku dávky, na ktorú jej prípadne vznikne nárok.

Ak existuje výber medzi niekoľkými systémami dobrovoľného poistenia alebo medzi niekoľkými systémami voliteľného nepretržitého poistenia, daná osoba vstúpi iba do jedného systému, ktorý si sama zvolí. Ak by teda zamestnanec napr. vykonával činnosť na území štátu EÚ, kde poznajú iba systém dobrovoľného poistenia, tak si môže zvoliť, či bude odvádzať poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti na území Slovenska, alebo v príslušnom členskom štáte.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.

 


Zdroj: hlavnespravy.sk

 

6480

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu