Správy zo Slovenska

SZČO budú mať menej povinností voči Sociálnej poisťovni

Novela zákona by mala odbúrať najmä administratívnu záťaž podnikateľov, upraviť postup vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a zlepšiť postavenie fyzických osôb v období starostlivosti o dieťa. Zmeny sa dotknú aj určovania vymeriavacieho základu SZČO. Ten by sa po novom už nemal posudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale od dosiahnutého príjmu z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Zmeny sa dotknú aj dobrovoľného poistenia. To zanikne, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné dva kalendárne mesiace po sebe.

Novela zákona je ústretovejšia aj voči fyzickým osobám (FO), ktoré sa v danom období starajú o dieťa. Vylúčia sa príjmy dosahované v období materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z vymeriavacieho základu, podľa ktorého sa určuje výška dávky v nezamestnanosti, ak tieto položky negatívne ovplyvňujú denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky. Rezort práce taktiež navrhuje umožniť fyzickým osobám poberať nemocenské dávky v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky. Nesmú však počas poberania nemocenskej dávky pracovať.

 


Zdroj: hlavnespravy.sk

 

6460

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu