Odvody a poistenie

Odvody do SVA

 

* Predbežný vymeriavací základ sa upravuje po zistení skutočného príjmu poistenca, teda potom, ako poistenec podá daňové priznanie na príslušnom finančnom úrade.

Poistné sa platí štvrťročne a zaplatiť sa musí do konca druhého mesiaca každého štvrťroka, teda do 28. februára, 31. mája, 31. augusta, 30. novembra.

 

Vypočítava sa podľa vzorca :

 

Vymeriavací základ na platenie poistného x poistná sadzba = poistné

 

Definitívny vymeriavací základ

V prvých troch rokoch poistenia sa vypočítavajú odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období pred 3 rokmi.

Po zistení skutočného príjmu poistenca, teda potom ako poistenec podá daňové priznanie, vydá finančný úrad dve kópie rozhodnutia (Einkommensateuerbescheid), z ktorých jednu zašle SVA a druhú podnikateľovi. SVA je tak o výške príjmu poistenca informovaná a môže ju využiť pre výpočet vymeriavacieho základu.


Podnikateľ nepodal daňové priznanie

V prípade, že podnikateľ nepodal daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a SVA nemá informácie o výške jeho príjmu, vypočítava sa výška odvodov automaticky z najnižšieho vymeriavacieho základu, platného pre 4. rok poistenia. SVA si však výšku príjmu podnikateľa môže zistiť, a to tak, že sa obráti na FÚ, ktorý môže podnikateľa dodatočne vyzvať na podanie daňového priznania (a to aj za všetky obdobia podnikania, za ktoré daňové priznanie nepodal).


Podnikateľ podal daňové priznanie

Ak podnikateľ podal daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, SVA zisťuje, či poistné odvedené do sociálnej poisťovne nie je nižšie ako malo byť, vzhľadom na skutočný príjem podnikateľa. V prípade, že definitívny vymeriavací základ podnikateľa je vyšší ako bol predbežný minimálny vymeriavací základ, musí podnikateľ doplatiť rozdiel v poistnom, a to na penzijné poistenie už od 1. roku podnikania a na zdravotné poistenie od 3. roku podnikania.

* V prípade, že podnikateľ nepodal daňové priznanie počas prvých troch rokov svojej podnikateľskej činnosti a koncom 3. roka zrušil svoju živnosť, nedochádza zvyčajne ku žiadnemu doplateniu na poistnom v penzijnom poistení, pretože SVA už nemá dôvod vypočítavať vymeriavací základ na 4. rok, keďže povinné poistenie bolo ukončené.

* V prípade, že podnikateľ odvádza jeden rok vysoké odvody z vysokého vymeriavacieho základu a v nasledujúcom roku je jeho zisk podstatne nižší, podobne ako aj vymeriavací základ, dochádza k preplatku, ktorý bude podnikateľovi vyplatený.

 

Výpočet definitívneho vymeriavacieho základu:

 

Výška čistého ročného príjmu : počet mesiacov v poistení = mesačný vymeriavací základ

 

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5620

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu