Odvody a poistenie

Nemocenské poistenie

 

Vznik nároku na nemocenské dávky

Nárok na dávky z pripoistenia vznikne až po 6 mesiacoch od vzniku poistenia, okrem prípadov pracovného úrazu, kde čakacia doba neplatí. Dávky sa vzťahujú na pracovnú neschopnosť v prípade choroby (Krankengeld), úrazu, pri pobyte v nemocnici (Taggeld) a aj v čase pobytu v nejakom rehabilitačnom, prípadne doliečovacom zariadení (Taggeld).

 

Výška poistného a nemocenských dávok

Výška mesačného poistného je 2,5 % z aktuálneho vymeriavacieho základu poistenca, t. j. 13,44 € mesačne pre opatrovateľov s minimálnym vymeriavacím základom (537,78 €). Poistenci, ktorí si uzatvoria nemocenské poistenie od roku 2013 Zmenou výšky vymeriavacieho základu sa mení aj výška poistného.

Dávky sa vyplácajú od štvrtého dňa pracovnej neschopnosti maximálne po dobu 26 týždňov a ich výška sa vyrátava z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ: 30 dní x 60 % - Krankengeld = 10,76 € denne – v čase choroby

Vymeriavací základ : 30 dní x 80 % - Taggeld = 14,34 € denne – pobyt v nemocnici, rehabilitácie, doliečovacie zariadenie

 

Ako požiadať o nemocenské dávky

Aby vám boli nemocenské dávky vyplatené od začiatku pracovnej neschopnosti, musíte do 7 dní SVA predložiť potvrdenie o chorobe - Krankenmeldung, ktoré bolo potvrdené slovenským lekárom (pre jednoduchšie vypĺňanie nemeckého formulára si môžete prezrieť jeho slovenskú verziu). V opačnom prípade vám budú dávky vyplácané až od nahlásenia pracovnej neschopnosti.

* Potvrdenie je do SVA možné doručiť osobne, faxom, poštou alebo prostredníctvom vašej zdravotnej poisťovne na Slovensku.

Pri pretrvávajúcej pracovnej neschopnosti musí byť poisťovni predložená lekárska správa každých 14 dní. Po pobyte v nemocnici alebo rehabilitácii, prípadne doliečovacom zariadení, musí byť dokladovaná lekárska správa každých 7 dní.

* Poistné je možné zahrnúť do mimoriadnych výdavkov.

* Nemocenské dávky podliehajú zdaneniu.

 

Ukončenie poistenia

Poistenie končí:

  •  s ukončením povinného sociálneho poistenia, teda s ukončením samostatnej zárobkovej činnosti – zrušením živnosti
  • s odhlásením z tohto poistenia (končí posledným kalendárnym dňom v mesiaci)
  • vylúčením zo strany SVA v prípade meškajúcich platieb po troch po sebe nasledujúcich mesiacoch

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5580

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu