Odvody a poistenie

Doplnkové poistenie v nezamestnanosti

 

 

Vznik poistenia

SZČO, ktorá mala otvorenú živnosť už pred 1.1.2009 a mala záujem o toto poistenie, sa musela poistiť do 31. 12. 2009. V prípade otvorenia živnosti po 1. 1. 2009 sa musí záujemca o toto poistenie poistiť do 6 mesiacov od prihlásenia živnosti. Podľa času prihlásenia začína poistenie buď od začiatku povinného penzijného poistenia (v prípade prihlásenia v priebehu prvých 3 mesiacov po ohlásení živnosti) alebo od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po prihlásení.

V prípade, že sa SZČO osoba neprihlási k uvedenému poisteniu v stanovených lehotách, má ďalšiu možnosť poistiť sa v prípade nezamestnanosti až po 8, 16, 24 atď. rokoch, a to v priebehu 6 mesiacov po uplynutí týchto lehôt.

 

Výška poistného a dávok

Výška poistného sa vypočítava z maximálneho vymeriavacieho základu pre penzijné poistenie, ktorý má 3 stupne:

  • 1. stupeň - 6 % zo 1/4 vymeriavacieho základu = 70,35 € (mesačné poistné)
  • 2. stupeň – 6 % z 1/2 vymeriavacieho základu = 140,70 € (mesačné poistné)
  • 3. stupeň - 6 % z 3/4 vymeriavacieho základu = 211,05 € (mesačné poistné)

Výška dávok v nezamestnanosti v rámci dobrovoľného poistenia sa odvíja od výšky poistného, t. j. výšky vymeriavacieho základu, ktorý si vyberie poistenec.

* V prípade, že bol poistenec zaradený v minulosti do povinného poistenia v nezamestnanosti v rámci závislej zárobkovej činnosti (ako zamestnanec), toto poistné obdobie sa zohľadňuje pri výpočte výšky dávok v nezamestnanosti.

 

Vznik nároku na dávky v nezamestnanosti

Aby vznikol nárok na poberanie dávok, musia byť splnené tieto podmienky:

  • prvej žiadosti o dávky v nezamestnanosti musí predchádzať 56 týždňov poistenia za posledných 24 mesiacov pred uplatnením si nároku na dávky
  • pri opätovnej žiadosti o dávky stačí 28 týždňov poistenia za posledných 12 mesiacov

Dávky v nezamestnanosti sa poberajú zasadne po dobu 20 týždňov, pri splnení určitých podmienok je však možné túto dobu predlžiť.

 

Ukončenie poistenia

Ukončenie poistenia je možné až po 8 rokoch. Poistenie sa končí aj s ukončením povinného penzijného poistenia, t. j. ukončením samostatnej zárobkovej činnosti – zrušením živnosti.

 

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5560

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu