Doprava

Doprava

 

Vodičský preukaz

Slovenský vodičský preukaz platí v celej EÚ, teda aj v Rakúsku. V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia vášho vodičského preukazu si môžete nový vodičský preukaz vybaviť aj v Rakúsku, treba sa len obrátiť na príslušné úrady.

 

Čo s autom?

Ak máte v Rakúsku trvalý pobyt, resp. sa na území Rakúska zdržiavate dlhodobo, auto so slovenskými evidenčnými číslami a slovenským osvedčením o evidencii môžete v Rakúsku používať maximálne jeden mesiac od jeho dovozu do tejto krajiny. Táto mesačná lehota začína plynúť odo dňa, kedy ste auto po prvýkrát do Rakúska priviezli a odkedy má majiteľ vozidla v Rakúsku hlavné bydlisko (opakované výjazdy do zahraničia neznamenajú prerušenie a opätovný začiatok plynutia mesačnej lehoty).

* Hlavné bydlisko je podľa rakúskych orgánov tam, kde má osoba svoje sídlo, z ktorého najmä alebo prevažne zabezpečuje svoje hlavné pracovné, hospodárske a spoločenské vzťahy. Príklad: Ak v Rakúsku pracujete ako zamestnanec, resp. ako samostatne zárobkovo činná osoba (na živnosť) a nedochádzate pritom denne zo Slovenska (resp. inej krajiny), predpokladá sa, že máte na území krajiny aj hlavné bydlisko.

Najneskôr po uplynutí tejto mesačnej lehoty musíte vaše auto prihlásiť do evidencie v mieste bydliska v Rakúsku. Ak auto nie je napísané na vaše meno, k prihláseniu budete potrebovať aj súhlas právoplatného majiteľa vozidla. Prihlásiť ho však musíte vy, keďže ho na území Rakúska využívate a máte tam hlavné bydlisko.

 

Poistenie vozidla

Občania Európskej únie si môžu dať svoje auto poistiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ je zvolená poisťovňa hostiteľským vnútroštátnym orgánom oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Poisťovňa zriadená v inom členskom štáte je oprávnená uzatvárať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu iba v prípade, ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platiť v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa nehoda stane.

 

Doprava po Rakúsku

Doprava autom

Ak budete do Rakúska cestovať vlastným autom, je pre vás dôležité vedieť, že používanie rakúskych diaľnic podlieha vyberaniu poplatkov. Mali by ste si preto vopred zakúpiť diaľničnú známku (Autobahnvignette), a to buď na hraničnom priechode, na čerpacej stanici alebo v trafikách či na niektorých rakúskych poštách.

 

Verejná doprava

Ak do Rakúska nepocestujete vlastným autom, je zrejmé, že na dopravu po meste budete využívať verejnú hromadnú dopravu. Ceny cestovných lístkov sa v jednotlivých mestách rôznia, no v priemere stojí jedna jazda cez mesto 1,80 – 2,20 €. K dispozícii sú však aj denné, týždenné, mesačné a celoročné cestovné lístky či mimoriadne ponuky pre turistov. Lístky si je možné zakúpiť na zastávkach alebo priamo vo verejných dopravných prostriedkoch - u vodiča (vo Viedni napr. aj v trafikách). Pred jazdou si ich však nezabudnite označiť v zariadeniach na to určených, pretože sa často nachádzajú mimo vozidiel verejnej dopravy. Ak pracujete vo vidieckej oblasti, cestovné lístky (napr. mesačné sezónne cestovné lístky) musia byť zakúpené priamo u vodiča.

 

Doprava autobusom a vlakom

Ak sa rozhodnete vycestovať mimo mesto, resp. vidiek, najideálnejším spôsobom dopravy bude autobus alebo vlak. Cca 5 km cesty stojí v priemere 2 €, no určité skupiny si môžu pri cestovaní uplatniť zľavu (napr. deti, dôchodcovia, študenti).Cestovné lístky si môžete zakúpiť priamo vo vlaku či autobuse, na všetkých železničných a autobusových staniciach, ale aj v niektorých cestovných agentúrach a automatoch na predaj lístkov (pre regionálnu dopravu). Pri dlhších tratiach je možné cestovné lístky zakúpiť aj prostredníctvom SMS-ky alebo internetu.

 

 

Zdroje: www.eures.sk, www.auto.sme.sk

 

3300

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu