Živnosť/zamestnanec

Opatrovateľka - zamestnankyňa

Uzatvorenie pracovnej zmluvy

Aby ste mohli pracovať ako opatrovateľka – zamestnankyňa (na TPP), musíte uzavrieť pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorým môže byť:

  • samotná opatrovaná osoba
  • zmocnenec v mene opatrovanej osoby

Je nevyhnutné vyplniť potvrdenie o službe a podpísať ho pracovníkom a zamestnávateľom. Pre pracovníkov v domácnosti platia tarify minimálnej mzdy, ktoré sú uvedené na stránke Spolkového ministerstva práce a ochrany spotrebiteľa.

Existuje zákonná úprava pracovného času, ktorá umožňuje „24-hodinové opatrovateľskú starostlivosť“. Po pracovnom období max. 14 dní máte nárok na voľný čas v tej istej dĺžke.

 

Prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne

Do sociálnej poisťovne vás ako zamestnanca prihlasuje váš zamestnávateľ, a to už pred prijatím do služobného pomeru.

 

Náklady na 24-hodinovú opatrovateľskú službu

Odvody do sociálnej poisťovne za vás odvádza váš zamestnávateľ. Okrem dohodnutého platu však máte nárok na osobitné platby, na nemocenské dávky v prípade ochorenia a na platenú dovolenku.

* Podľa zákona o domácej opatere existujú pre opatrovateľky rozdielne tarify minimálnej mzdy, a to v závislosti od spolkovej krajiny, v ktorej sa nachádzajú. Vedľajšie mzdového náklady predstavujú 41,43 % (zamestnávateľ 23,23 % a opatrovateľka 18,20 %) z brutto mzdy opatrovateľa. Netreba však zabúdať na to, že v jednotlivých spolkových krajinách môže dôjsť k istým rozdielom, avšak minimálnym.

 

Daňová povinnosť

Opatrovatelia, ktorí nepracujú ako SZČO, majú povinnú daň zo mzdy (Lohnsteuerpflichtig). Zamestnávateľ tak musí daň zo mzdy sám vypočítať a odviesť na príslušnom daňovom úrade.

 

 

Zdroj: opatrovanie-rakusko.sk

 

3320

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu