Základy kliniky chorôb

Alzheimerova choroba

 

 

Štádiá Alzheimerovej choroby

Toto ochorenie sa vyvíja u každého človeka inak. Nie každý má všetky symptómy. Existujú 3 základné štádiá:

1. tzv. ranné štádium– trvá od 2-4 rokov; zmeny môžu nastať pri plnení úloh, ktoré si vyžadujú mnohonásobné kroky, stratenie sa v známom prostredí, pocity smútku, depresie či úzkosti, vyhýbanie sa spoločenským situáciám a pod.

2. stredné štádium – trvá od 2-10 rokov a ľudia majú stále väčší problém postarať sa o seba. Je možné, že už vyžadujú pomoc pri kúpaní, obliekaní, sú nepokojní, podozrievaví, zmätení a majú problémy so spacími návykmi.

3. neskoré štádium – trvá od 1-3 rokov. Ľudia v tomto štádiu si už vyžadujú kompletnú pomoc pri každodennej starostlivosti, a to najmä pri jedení, vstávaní, používaní toalety. Okrem toho sú títo ľudia menej zhovorčiví a často vôbec nereagujú na osobu, ktorá sa o nich stará.

 

 

Starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Komunikácia

Ku chorému, u ktorého sú značne rozvinuté kognitívne poruchy, je potrebné pristupovať ohľaduplne, s citom a s veľkou dávkou empatie. Rešpektujeme v plnej miere osobnosť chorého, hovoríme mu pravdu a sledujeme neverbálnu komunikáciu. Treba byť pacientovi vždy k dispozícii a citlivo reagovať na jeho problémy. Opatera sa zameriava najmä na kognitívne tréningy, ktoré sú zacielené na precvičovanie pamäte, orientáciu v čase, priestore. Okrem toho je potrebné pomáhať udržať čo najdlhšie maximálnu možnú mieru kontinencie, mobility a sebaopatery.

Pri rozhovore s pacientom je dôležité hovoriť pomaly, zreteľne artikulovať a intonovať upokojujúco a príjemne. Netreba zabúdať na úsmev, dotyky a gestá, ktoré vyjadrujú vzťah k chorému. Čo sa týka potravy, je nevyhnutné obmedziť stravu s vysokým obsahom tukov a zabezpečiť prísun všetkých základných živín. Opatrovateľ by mal dohliadať aj na to, či sa u pacienta neprejavujú príznaky demencie a sledovať viacero faktorov (zhoršenie zraku, sluchu).

 V prípade delíria či halucinácií je potrebné pokúsiť sa vrátiť pacienta do reality, a to taktne a s ohľadom na jeho city a nespochybňovať jeho pravdu. Na odpútanie pozornosti sa využívajú rôzne techniky, pacienta teba upokojiť.

 

Obliekanie

Pravidlom pri základnej starostlivosti je odmietnuť prehnanú pomoc. Pacienta treba povzbudzovať, aby bežné úkony vykonával sám. V opačnom prípade rýchlo stratí návyky a tie sa už nevrátia. Postupom času však klient môže mať problémy s výberom oblečenia a správnym postupom pri obliekaní. V prípade, že si časť odevu oblečie zle, taktne ho na to upozornite a pomôžte mu obliecť sa správne. Upravený a udržiavaný zovňajšok je pre pacienta s Alzheimerovou chorobou dôležitý, pretože zvyšuje dôstojnosť.

 

Stravovanie

Strava pacienta s touto chorobou má byť vyvážená a musí obsahovať všetky základné zložky. Pacienta vždy upovedomte o jedle, ktoré mu podávate. Neodporúča sa dávať mu nadmernú šancu výberu, pacienta to môže dezorientovať. Treba myslieť na to, že stravovanie bude pre chorého stále náročnejšie, treba preto používať jednorazové obrúsky, stabilný riad so širším dnom. Dávajte si aj pozor na jedenie prstami, vtedy mu treba podávať jedlo v tuhej forme. Hlavným jedlom je obed, večera má byť ľahšia. Nezabudnite, že jedlo má byť pestré.

 

Preležaniny

Tie sú spôsobené dlhodobým zvýšeným tlakom na miesta tela. U starších ľudí je ich výskyt vysoký a súvisí so zníženou pohyblivosťou. Základom je skoro rozpoznanie rizikového pacienta. Dnes je už však jednoduchšie predísť ich vzniku, existuje viacero pomôcok eliminujúcich ich vznik, ako sú mechanicky polohovateľné postele, matrace s pohyblivým povrchom či s vodnou náplňou. Stále však treba myslieť na to, že pacienta treba pravidelne polohovať .

 

Nehody a pády

Je veľmi dôležité im predchádzať, pretože majú často vážne následky. Z prostredia, v ktorom sa pacient nachádza, je potrebné odstrániť nebezpečné predmety. Chorý si totiž prestane dôverovať, pretože stráca schopnosť rozpoznávať jednotlivé často domácnosti.

Úprava bývania začína osvetlením. To musí byť rozptýlené, bez ostrých tieňov a spínače musia byť umiestnené na ľahko prístupnom miest. Podlahy by mali byť rovné, zábradlia pevné a držadlá by sa mali nachádzať v každej miestnosti.

 

Inkontinencia

Ide o bežný príznak pri každej forme demencie. Najčastejšou príčinou vzniku je zmätenosť, infekcia, užívanie liekov či imobilita. Častým dôvodom inkontinencie je zmätenosť a neschopnosť nájsť cestu na toaletu. Preto je potrebné pacientovi pomôcť formou výrazných a dobre rozlíšiteľných znakov.

V prípade pravidelnej inkontinencie je potrebné pacienta vodiť na záchod každé 2 hodiny. Treba robiť všetko preto, aby sa oddialilo zavedenie trvalého katétra. Ten totiž negatívne vplýva na psychiku chorého.

 

Zmätenosť

Je častým javom pri tejto chorobe. Vyvoláva ju proces starnutia, zhoršenia zraku a sluchu, reakcie na lieky, smútok, nedostatok odpočinku a pod. Typické je aj zhoršenie celkových kognitívnych funkcií, sprevádzané poruchami pozornosti, vnímania a časté sú aj halucinácie. Pacient je dezorientovaný v čase i priestore. Môže sa prejaviť strach, hnev, úzkosť, búšenie srdca či potenie.

Akútny stavy zmätenosti si vyžaduje presné identifikovanie príčin vzniku. Dôležitá je tichá, osvetlená izba, menej ľudí v blízkosti.

 

Poruchy správania

V rámci Alzheimerovej choroby je viacero závažných porúch správania, ako je dezorientácia, depresia, agresivita, nepokoj, nespavosť, delíria a halucinácie.

 

Opatrovateľ by mal byť trpezlivý a aktívne spolupracovať s rodinou klienta. Denný režim pacienta by mal byť stály, stereotyp sa odporúča. Každý večer je vhodné si s chorým zopakovať všetky aktivity z celého dňa. Tiež sa netreba vyhýbať telesnej aktivite v podobe prechádzok. Vhodné je využívať stolové kalendáre, obrázky či písať poznámky, čím sa podporuje zapamätávanie pacienta. Všetky veci sa musia odkladať na viditeľné a známe miesto. Príbuzní chorého by mali vedieť, že existuje možnosť uchovať si dôstojnosť a životnú pohodu. Je vak nevyhnuté vytvoriť pacientovi vhodné prostredie a psychicky ho podporiť.

 

3400

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu