Pobyt

Pobyt v Rakúsku


Pred odchodom do Rakúska

- získajte čo najviac informácií o danej krajine, predsa len odchádzate do cudziny, kde mnoho vecí funguje inak ako u nás
- nezabudnite si vziať nasledujúce dokumenty:

  • cestovný pas alebo občiansky preukaz (vysvedčenia vašich detí preložené do nemčiny a ostatné osobné dokumenty – napr. rodný list, sobášny list, ak plánujete v Rakúsku zostať dlhšiu dobu, prípadne sa tam presťahovať)
  • príslušné E-formuláre
  • formuláre E 303 a E 301 z ÚPSVaR, ktoré slúžia na preukázanie doby zamestnania pre prípad nároku na dávky v nezamestnanosti
  • Európsku kartu zdravotného poistenia alebo porovnateľný formulár E 111
  • doklady od vozidla, registráciu a vodičský preukaz, ak cestujete autom
  • originály vysvedčení, diplomov, osvedčení, referencií od zamestnávateľov a ich preklady do nemeckého jazyka
  • životopis a žiadosť v nemeckom jazyku, ak si budete prácu hľadať sami

 

 

Po príchode do Rakúska

Ak neplánujete bývať na Slovensku a za prácou do Rakúska len dochádzať, nevyhnete sa povinnosti prihlásiť adresu miesta svojho pobytu.Do 3 dní od usadenia sa treba zaregistrovať na príslušnom úrade. V mestách a veľkomestách, v ktorých sa vyskytuje federálna polícia (Bundespolizeidirektion) je to oddelenie evidencie osôb (Meldeamt), vo Viedni je to oddelenie služieb evidencie občanov (Meldeservice) na príslušných mestských úradoch (Magistratisches Bezirksamt)a namiestnych obecných úradoch (Gemeindeamt).

Meldezettel - formular prihlasenie na pobytSo sebou sije nutné priniesť cestovný pas, rodný list, formuláre registrácie pobytov z predchádzajúcich miest pobytu a vyplnený formulár registrácie pobytu (Meldezettel), ktorý môžete nájsť priamo na prihlasovacích úradoch, v niektorých trafikách alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Každá zaregistrovaná osoba dostane svoje osobné registračné číslo, ktoré je uvedené na potvrdení o registrácii (Meldebestätigung). Zmenu miesta pobytu v Rakúsku treba do 3 dní oznámiť úradu a najneskôr 3 dni pred odchodom z Rakúska sa treba odhlásiť. Tieto úkony (prihlásenie k pobytu, odhlásenie pobytu alebo zmenu pobytu) môžete vykonať osobne alebo prostredníctvom dôveryhodnej osoby (s originálmi dokladov osoby, ktorá je povinná registrovať sa alebo s overenými kópiami týchto dokladov).

 

 Prihlasovací lístok (Meldezettel) musí byť podpísaný:

  • domovou správou, ak ide o byt s hlavným nájmom (Hauptmietwohnung)
  • hlavným nájomníkom, ak ide o byt v podnájme (Untermietwohnung)
  • vlastníkom, ak ide o byt alebo dom v osobnom vlastníctve (Eigentumswohnung).

 

 

Ubytovanie

V prípade, že by ste sa rozhodli do Rakúska presťahovať, resp. nájsť si tam nájomný byt/dom, informácie o ponuke bytov a nehnuteľností môžete nájsť v novinách, realitných agentúrach a na rôznych internetových stránkach. Užitočné informácie ponúkajú aj niektoré miestne úrady.

Priemerné náklady na ubytovanie (nájomné, splatenie/renta v prípade vlastníctva bytu a operačné náklady) sú najnižšie v Burgenlande a najvyššie v Salzburgu. Nájomné za m2, podobne ako na Slovensku, závisí od mnohých faktorov, ako dostupnosť komunikácií a dopravy, infraštruktúra, vybavenosť a poloha bytu (či sa byt nachádza v obytnej zóne alebo nie).

Informácie o tom, kde môžete nájsť voľné apartmány a nehnuteľnosti nájdete tu.

 

 

Založenie bankového účtu

Ak budete v Rakúsku zarábať, je vhodné otvoriť si bankový účet, na ktorý si zarobené peniaze môžete ukladať. Pre jeho otvorenie vám postačí váš doklad totožnosti, prípadne formulár registrácie pobytu.

* Ak si však otvoríte bankový účet ešte pred tým, než budete mať zamestnanie, mnoho bánk vám odmietne vydať bankovú kartu. Získať však môžete servisnú kartu, s ktorou je možné vyberať peniaze z vášho účtu zo vstupných hál všetkých pobočiek vašej banky.

 

 

Predpokladané náklady na život

Ceny sa produkty a služby v Rakúsku sú, podobne ako na Slovensku, rôzne, avšak o čosi vyššie. Pred odchodom do rodiny vášho klienta je preto dobré vziať si sebou dostatočnú finančnú hotovosť, aby vás panie pri pokladniach konečnou sumou vášho nákupu neprekvapili Pre orientáciu vám ponúkame ceny niektorých tovarov a služieb (ceny sú iba orientačné):

1 l mlieka – 0,89 €                                          1 l benzínu/nafty – 1,304 - 1,409 €

½ kg pšeničného/ražného chleba – 1,40 €         1 kW/h plynu – 0,0374 €

½ kg celozrnného chleba – 2,30 €                     1 kW/h elektriny – 0,1068 €

1 kg cukru – 1,19 €                                         návšteva reštaurácie (polievka + hlavné jedlo + dezert) – od 20 €

1 kg múky – 0,99 €                                         lístok do kina – 6 – 10 €

1 kg jabĺk – 1,50 €                                          lístok na MHD – 1,80 – 2,20 €

250 g masla – 1,09 €                                       prenájom bytu - cca 6,33 € za m2

                                      

 

 

Zdroje: www.eures.sk, www.euroinfo.gov.sk

 

 

3260

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu