Opatrovateľstvo

Opatrovníctvo

opatrovatelstvo dolezite informacieOpatrovníctvo zahŕňa spoluprácu a starostlivosť o jednotlivca všetkých vekových kategórií, bez ohľadu na zaradenie do istej skupiny, komunity či vierovyznania. Ide o ochranu zdravia a života postihnutého i prevenciu pred ochoreniami.

Opatrovateľ je osoba, ktorá po získaní primeranej prípravy poskytuje klientom alebo pacientom starostlivosť, a to v rozsahu kompetencií vychádzajúcich z jej vzdelania, schopností a zručností. Opatrovateľskú službu môžu vykonávať len bezúhonní občania. Starostlivosť sa týka najmä bežných denných aktivít, odvodených od potrieb človeka, ktoré si postihnutá osoba nemôže, nevie alebo nechce sama zaistiť, príp. potrebuje pri ich uspokojovaní významnú pomoc. Ide o potreby telesné, psychické, sociálne i duchovné. Okrem toho sa opatrovateľská služba týka aj zabezpečenia nevyhnutných životných úkonov, umožnenia styku so spoločenským prostredím, sprístupnenia informácii, ale aj vykonania prác v domácnosti. V prípade ochorenia, úrazu či invalidity sa starostlivosť môže rozšíriť aj o činnosti, ktoré tieto stavy vyžadujú.

Čítať ďalej...

670

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu