Opatrovateľstvo

Nový balík starostlivosti pre opatrovateľov

„Novela prináša rozšírenie nepretržitej starostlivosti, významné inovácie v oblasti príspevku na starostlivosť a výrazné zlepšenie pre opatrovateľa.“

„Rakúsko má veľmi vysokú úroveň výkonu z hľadiska starostlivosti. Napriek tomu musíme byť opatrní, aby sme systém naďalej udržali v rovnováhe. Som presvedčený, že balík, o ktorom sa rozhodlo, je vyvážený a slúži na to, aby systém starostlivosti bol aj naďalej dobre udržovaný. Počet ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, sa stále zvyšuje. Preto musíme predovšetkým rodinných opatrovateľov, rovnako aj tých, ktorí sa nepretržite starajú o ľudí, ktorí to potrebujú, čo najlepšie podporovať. Prijatý balíček starostlivosti poskytne významné zlepšenie v oblasti sociálnej ochrany pre matky a otcov detí so zdravotným postihnutím, ale aj v oblasti ochrany a rozvoja 24-hodinovej starostlivosti," hovorí minister sociálnych vecí Rudolf Hundstofrer.

Verejný sektor investuje v systéme dávok cca 4,3 miliardy eur ročne. Budúci rok sa tieto príspevky ešte zvýšia. Tým by sa mali pokryť nielen priebežné náklady, ale aj vytvárať a podporovať nové programy a projekty, aj v oblasti mobilných služieb, hovorí Hundstorfer.

Hlavné body balíka starostlivosti:

• Zvýšenie hodinových hodnôt pre úroveň starostlivosti 1 a 2: Od 1.1.2015 platia pre nové žiadosti zmenené hodinové hodnoty - pre stupeň 1 namiesto viac ako 60, teraz viac ako 65 hodín potrebnej starostlivosti; v úrovni 2 namiesto viac ako 85, teraz viac ako 95 hodín potrebnej starostlivosti.

• Valorizácia: Od 1.1.2016 bude príspevok na starostlivosť zvýšený o dve percentá na všetkých úrovniach starostlivosti.

• Záruka pre 24 hodinovú starostlivosť: Dohoda 15A s krajinami bude spolu so zákonom o daňovom vyrovnaní, predĺžená. Nevyhnutný rozpočet je zabezpečený v spolupráci s Ministerstvom financií.

• Príspevky do dôchodkového systému rodičov, ktorí sa starajú o zdravotne postihnuté deti, sa každoročne zvýši o zhruba 100 eur, takže v roku 2019 rodinní opatrovatelia v oboch skupinách majú rovnaký penzijný základ vo výške 1 649,84 eur (táto suma sa každoročne upravuje).

• možnosť druhého zamestnania pre rodičov zdravotne postihnutých detí, čo predtým pre túto skupinu nebolo možné. Teraz môžu matky (a otcovia) detí so zdravotným postihnutím mať zamestnanie vo výške až 20 hodín týždenne, bez toho, aby stratili právo samostatného poistenia v dôchodkovom poistení. Toto opatrenie bude prínosom pre približne 3 500 matiek a otcov.

Prečítajte si celý balík opatrení

Zdroj: Oficiálna stránka Ministerstva práce, sociálnej ochrany a ochrany spotrebiteľa.

http://www.sozialministerium.at/site/Startseite/News/Neues_Pflegepaket_im_Nationalrat_beschlossen

46870

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu