Odvody a poistenie

Poistenie

 

 

Sociálne poistenie zahŕňa:

  • dôchodkové/penzijné poistenie – Pensionsversicherung (PV)
  • zdravotné poistenie – Krankenversicherung (KV)
  • úrazové poistenie – Umfallversicherung (UF)
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge (SV)

 

Vznik poistenia

Poistenie vzniká dňom ohlásenia živnosti. Stačí jeden deň poistenia v mesiaci a odvody sa za uvedený mesiac platia v plnej výške. SVA je o vzniku poistenia nového poistenca upovedomená živnostenským úradom okamžite po otvorení živnosti, preto nie je potrebné osobitné prihlásenie do SVA.

 

Výnimky z poistenia:

  • Výnimka z poistenia pri pozastavení živnosti – zahŕňa dôchodkové, zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie SZČO.V prípade pozastavenia živnosti sa poistné neodvádza. Pozastavenie živnosti sa oznamuje príslušnej hospodárskej komore, ktorá automaticky oznamuje pozastavenie živnosti na SVA.
  • Výnimka z poistenia pri tzv. ,,nevýznamných príjmoch“ – zahŕňa dôchodkové a zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie SZČO. Nezahŕňa úrazové poistenie. O výnimku je možné požiadať SVA pri nízkych príjmoch, ak za posledných 60 kalendárnych mesiacov existovalo povinné poistenie nie viac ako 12 mesiacov, ročný čistý obrat nepresiahne 30.000 € a príjmy v jednom roku nepresiahli výšku 4 515,12 €. Ak SVA zistí, že príjem presiahol stanovenú hranicu za uplynulé daňové obdobie, ušlé poistné potom vymáha spätne.

* Pri platnosti alebo uplatnení si výnimiek z povinného poistenia nemá poistenec nárok ani na dávky vyplývajúce z tohto poistenia, to znamená, že všetky úkony spojené zo zdravotným ošetrením si poistenec hradí sám a nemôže uplatniť ani zápočet rokov do dôchodku.

 

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5610

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu