Odvody a poistenie

Penzijné poistenie

 

Výška dôchodku

Výška získaného nároku na dôchodok v Rakúsku sa dá vypočítať podľa výšky vymeriavacích základov. Každý rok sa vypočítava samostatne a predstavuje ju percentuálna suma vypočítaná zo súčtu všetkých poistných platieb. Do úvahy sa berie 252 najlepších mesiacov. Za každý mesiac poistenia prináleží poistencovi suma do dôchodku vo výške 1,78 % z vymeriavacieho základu. Pre dlhodobo poistených (nad 540 mesiacov poistenia u mužov a 480 mesiacov poistenia u žien) je to 1,90 %. Ku dôchodku sa pripočítava aj obdobie vojenskej prezenčnej služby, obdobie materskej dovolenky atď. Pre tieto obdobia sú každý rok stanovené vymeriavacie základy, z ktorých sa vypočítava suma do dôchodku. Poistencom, ktorí nedosiahnu viac ako 252 mesiacov poistenia, prináleží 1,78 % z vymeriavacieho základu , čo sa týka i väčšiny Slovákov pracujúcich v Rakúsku.

* Dávky v dôchodku podliehajú zdaneniu ako príjem zo závislého pomeru. Penzia do výšky 12 095 € ročne sa nezdaňuje.

 

Ako a kde požiadať o dôchodok z Rakúska

Hoci ste pracovali v Rakúsku, o dôchodok musíte požiadať v krajine, v ktorej v čase podania žiadosti žijete (vo väčšine prípadov je to na Slovensku). Žiadosť sa podáva na pobočke sociálnej poisťovne a uvádzajú sa v nej všetky krajiny, v ktorých ste boli dôchodkovo poistení. Nie je potrebné predkladať potvrdenia o poistení z iných štátov, no ak ich máte, môžete ich sociálnej poisťovni predložiť v konaní o nároku na dôchodkovú dávku a vybavovanie vašej penzie to urýchli. Dôchodok v Rakúsku sa vypláca po dovŕšení 60. roka života.

* Potvrdenie o poistnej dobe sa vydáva na formulári E 205.

* V prípade priznania dôchodku v Rakúsku a súčasne aj poberania dôchodku na Slovensku, je poberateľovi z celej sumy dôchodku (Rakúsko + Slovensko) stiahnuté za každý mesiac 5,1 % na zdravotné poistenie v Rakúsku, a to počas celej doby aktívnej rakúskej živnosti. Po odhlásení živnosti sa už zdravotné poistenie z dôchodku neplatí. Živnostníci v Rakúsku, ktorí už poberajú dôchodok na Slovensku, by si mali preto prerátať, kedy už môžu požiadať o dôchodok v Rakúsku, aby sa nestalo, že budú síce poberať dôchodok v Rakúsku, ale po stiahnutí poistného na zdravotné poistenie v Rakúsku z výšky slovenského dôchodku sa dostanú ešte do mínusu.

 

Pripoistenie v penzijom poistení (Höherversicherung in der Pensionsversicherung)

Ide o pripoistenie, ktoré môže využiť každá povinne alebo dobrovoľne poistená osoba v sociálnom poistení. Pripoistenie vedie k dodatočnej penzii, ktorá bude vyplácaná mesačne po dosiahnutí dôchodkového veku popri hlavnej penzii. Je to obdobný druh penzijného pripoistenia ako sú ponúkané v súkromných poisťovacích spoločnostiach, no na rozdiel od nich sa však dávky z tohto pripoistenia vyplácajú 14-krát ročne. Pripoistenie je možné uzatvoriť v každom veku a je možné ho platiť mesačne alebo kvartálne.

* Dávky z penzijného pripoistenia sa ročne zhodnocujú v priemere o 3 % (predpokladané zhodnocovanie podmienené infláciou) a podliehajú čiastočne daňovej úľave - zdaňuje sa len 25 % z celkovej dávky.

* V prípade úmrtia prechádza časť poistenia na pozostalých.

 

O toto pripoistenie nie je potrebné požiadať. Sumy je možné poukazovať automaticky na účet SVA s poznámkou "Nur für Höherversicherung".

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5600

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu