Odvody a poistenie

Dôchodkové zabezpečenie SZČO - Selbständigenvorsorge

 

 

Výška poistného

Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje. Presnú výšku dávok z minimálnych vymeriavacích základov si môžete pozrieť tu.

SVA prevedie tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral sámj poistenec (ak si poistenec dôchodkovú správcovskú spoločnosť včas nezvolí, bude mu automaticky pridelená).

* Pri vyššom konečnom vymeriavacom základe nedochádza k spätnému doplateniu príspevkov, ako je to pri penzijnom a zdravotnom poistení.

 

Nárok na dávky a výplata dávok

Plnenie z dôchodkového zabezpečenia SZČO prináleží poistencovi v tom prípade, ak poistný vzťah trval minimálne 3 roky a živnostenská činnosť sa pred minimálne 2 rokmi zastavila (pozastavenie alebo vrátenie živnostenského oprávnenia). Nezávisle od týchto podmienok vznikne poistné automaticky plnenie pri zákonnom odchode do dôchodku alebo po 5 rokoch od skončenia poslednej povinnosti platiť príspevok. Pri smrti poistenca bude celá suma vyplatená najbližším rodinných príslušníkom, ináč prejde do pozostalosti.

Výška dávok závisí od výšky zaplatených príspevkov a od úspechu investovania dôchodkovej spoločnosti. Existuje zákonné garantovanie kapitálu, to znamená, že poistné plnenie prináleží minimálne vo výške zaplatených príspevkov.

* Dôchodková spoločnosť informuje poistenca o aktuálnom stave jeho účtu raz ročne.


Poistné plnenie môže mať viaceré formy. Okrem vyplatenia kapitálovej sumy ako jednorazovej platby môže prichádzať do úvahy aj prenos do inej dôchodkovej spoločnosti (napr. pri pracovnej činnosti v závislom pomere, po ukončení samostatnej zárobkovej činnosti) alebo do dôchodkovej poisťovne, prípadne nejakej súkromnej poisťovne (za účelom vyplácania v podobe dôchodku).

* Jednorazové vyplatenie dávok podlieha 6 % zdaneniu. Vyplácanie v podobe dôchodku je úplne oslobodené od dane.

* Príspevky je možné zahrnúť do daňových výdavkov ako výdavky na hospodársku činnosť.

 

 

Zdroj: www.opatrovanie-rakusko.sk

5590

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu