Opatrovateľský kurz prostredníctvom e-learningu? Aj to je možnosť...

Výhody

Tento spôsob výučby je vhodný napríklad pre ľudí so zdravotnými ťažkosťami, či obmedzenými možnosťami pohybu. Keďže výučba prebieha doma, v prirodzenom prostredí, býva často menej stresujúca a v istom smere príjemnejšia. E-learning využíva všetky možnosti sveta multimédií – obrázky, videá, audio nahrávky, grafy, animácie, fotografie – výučba je teda názornejšia. Výhodou sú rovnako aj ušetrené náklady na cestovanie, respektíve náklady celkovo.

Nevýhody

Avšak, tak ako všetko, aj e-learning má svoje nevýhody. Je závislý od výpočtovej techniky a podmienený schopnosťou študentov s touto technikou pracovať. V prípade nejasností a nepochopenia látky e-learning neumožňuje jej bezprostredné preformulovanie. Zároveň dochádza k obmedzeniu výmeny informácií medzi jednotlivými študentmi.

V súčasnosti umožňuje výuku spôsobom e-learningu viacero vzdelávacích agentúr. Opatrovateľské kurzy si v pohodlí domova môžete urobiť napríklad v Agentúre VaV Slovakia.

Aj keď ešte stále dominuje, a predpokladáme, že ešte dlho bude, klasická výučba, e-learning sa rozmáha čím ďalej, tým viac a už teraz má svojich stálych nadšencov. Budete medzi nich patriť aj Vy?

 
7130

Najnovšie pracovné ponuky

Pracovné ponuky

 

 

 

Nájdete nás aj na FB

Pravidlá portálu