Potrebujete vybaviť rodinné prídavky?

 • Žiadosť – Beih1- v prípade, že žiadate o vyplatenie plnej čiastky
 • Žiadosť – Beih38 - v prípade, že žiadate o vyplatenie doplatku (Differenzzahlung)
 • Potvrdený formulár E411-SK, príp. E411-DE - na vytlačenie / E411 - na vyplnenie v PC*
 • Vyplnený formulár E401 - na vytlačenie / E401- na vyplnenie v PC / 401 - v slovenčine*
 • Rodné listy detí úradne preložené do NJ
 • Sobášny list úradne preložený do NJ
 • Rozvodový list (právoplatné rozhodnutie súdu) - úradne preložený do NJ
 • Kópia živnostenského listu
 • Kópia OP
 • U školopovinných detí potvrdenie o návšteve školy
 • U študujúcich detí potvrdenie o štúdiu na formulári E402 v NJ. Škola potvrdí časť B na tomto formulári. Formulár v SJ nájdete tu-E402 v SJ
 • Prac. zmluvu – (v prípade opatrovateliek ide o Werkvertrag – zmluva uzatvorená s rodinou, pacientom, príp. zákonným zástupcom, alebo to môže byť písomné prehlásenie pacienta, jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie).
 • Výplatné pásky, faktúry, príp. iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní prac. činnosti
 • Potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení – potvrdenia o zaplatení poistného (vyplatené šeky od SVA, príp. potvrdenie zo SVA o vzniku poistenia, alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)

 

  *Formuláre E411 a E401 potvrdzuje príslušná pobočka Úradu práce, soc. vecí a rodiny a je možné si ich nechať potvrdiť v nemčine, čo, samozrejme, urýchli schvaľovanie rodinných prídavkov v Rakúsku. Formuláre však môžu byť aj v slovenčine a rakúsky finančný úrad ich musí akceptovať. Ku žiadosti o vyplnenie formulárov E401 a E411 na Úrade práce, soc. vecí a rodiny je potrebné predložiť aj rakúsky živnostenský list a potvrdenie o pobyte.

  Ak máte nejasnosti vo vybavovaním rodinných prídavkov alebo problémy s vyplňovaním formulárov už sa nemusíte trápiť samy. Neváhajte sa obrátiť na pomoc odborníkov. Touto problematikou sa zaoberá aj Agentúra VaV.

  7120

  Najnovšie pracovné ponuky

  Pracovné ponuky

   

   

   

  Nájdete nás aj na FB

  Pravidlá portálu